Legenda

 markegrens
 stadsgebied
 niet precies
 nader te onderzoeken

Rijksgrens
Tussengrenspaal
Gemeente
Gemeentesteen
Gemeentepaal
Marke
Markesteen
Markepaal
Schoorsteen
Boom
onbekend